UGOVOR O ODGOVORNOM VLASNIŠTVU

Radi zaštite ljubimaca i u cilju sprečavanja napuštanja životinja i prepuštanjem ih ulici, sve češća je situacija da vlasnici ili društva zahtevaju da se potpiše ugovor o odgovornom vlasništvu. Ugovori se razlikuju u detaljima, ali glavni cilj je obezbeđenje što boljih uslova za ljubimca.
Bez obzira na razlike,svi ugovori se baziraju na obavezama vlasnika. Jedna od glavnih obaveza je obaveza čipovanja i sterilisanja životinje u cilju kontrolisanog razmnožavanja, često kada je u pitanju udomljavanje ljubimac je već sterilisan i čipovan. Ostale stavke se odnose na uslove života i staranju o zdravstvenom stanju i vođenju kod veterinara.
Volonteri prilikom spašavanja životinja ulažu puno vremena i novca a naj više emocija jer svaki spašeni čupavac dobija posebno mesto u njihovom srcu i zbor toga je vrlo bitno kada se životinja prepusti nekome znaju da je na sigurnom i da će svoj život provesti bezbrižno sa puno ljubavi, da će imati odgovornog vlasnika.
 

Obaveze novog vlasnika

Ugovorom se usvojitelj obavezuje da ukloliko više ne može da se stara o usvojenoj životinji, ne sme ljubimca da da na usvajanje trećoj osobi bez prethodne saglasnosti privremenog staratelja. Takođe treba da ga obavesti o svakoj promeni ukoliko je ljubmac uginuo ili u slučaju preseljenja. Ukoliko dođe do kršenja nekih od tačaka privremeni staratelj može oduzeti ljubimca.
Ovaj ugovor ne mora da bude overen u sudu da bi bio važeći, a mnoge organizacije u svom ugovoru između privremenog staratelja i usvojitelja, dodale su i potpis svedoka, u slučaju da pred sudom mora da se potvrdi pod kojim uslovima su pas ili mačka bili udomljeni.
 
 
 

Primer ugovora možete videti klikom na dugme