18.10.2018.
Beta Zrenjanin Udomi gradska odluka

ODLUKA

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA I O RADU ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE („Sl. list Grada Zrenjanina“, br. 10/2011, 14/2011, 12/2013, 11/2014 i […]