28.07.2019.
Tolotni udar kod životinja

TOPLOTNI UDAR

Vreme izlaganja visokoj temperature ne mora biti dugo, a simptomi toplotnog udara nastaju brzo i mogu se završiti oštećenjem mozga ili fatalno u roku od dvadesetak minuta.